โครงการสร้างพระพุทธรูปหินอ่อน วัดป่าภูก้อน
20 Jun 2006 โดย admin

แบบพระวิหาร

วันที่ 20 มิถุนายน 2549 ผู้บริหาร บริษัทชัยศิริกรุ๊ป ได้มีโอกาสร่วมทำบุญในโครงการพระพุทธรูปหินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน และกระเบื้องมุงหลังคาศิลาดล ณ วัดป่าภูก้อน บ้านนาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
พระพุทธรูปหินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน เป็นองค์พระแกะสลักด้วยหินอ่อนสีขาวคาร์ราร่า จากประเทศอิตาลี จำนวน ๔๒ ก้อน โดยนำหินอ่อนเป็นก้อนๆมาเรียงซ้อนกัน น้ำหนักก้อนละประมาณ ๑๕ - ๒๘ ตัน ทุนทรัพย์สร้าง ก้อนละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๔๒ ล้านบาท

ร่วมบุญบริจาคในนาม "โครงการสร้างพระพุทธรูปหินอ่อน วัดป่าภูก้อน"

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานพระรามที่ ๓ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๗๗๗ - ๑ - ๓๙๒๐๐ - ๙
ธนาคารกรุงเทพ สาขายานนาวา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๑๐๓ - ๔ - ๒๐๓๘๙ -๑
*ท่านที่บริจาคทุนทรัพย์มหาบุญมหากุศลทุกท่าน จะได้รับของที่ระลึกจากโครงการฯ และ สำหรับท่านที่บริจาคทุนทรัพย์ตั้งแต่
- ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จะได้รับพระพุทธรูปองค์จำลองขนาด ๙ นิ้ว
- ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จะได้รับพระพุทธรูปองค์จำลองขนาด ๑๒ นิ้ว
- ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อบนแผ่นศิลาไว้ ณ พระวิหาร

เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล ตราบจีรกาล ติดต่อเข้าร่วมโครงการฯ วัดป่าภูก้อน โทรศัพท์และโทรสาร : (๐๔๒) ๒๘๑ – ๐๔๕
*สำนักงานคณะกรรมการบริหารงานโครงการ โทรศัพท์และโทรสาร : (๐๒) ๒๘๙ - ๐๒๑๓


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ
 
ตัวอักษรในภาพ


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตกแต่งบ้านที่ใด?
ร้านขายหรือตัวแทนใกล้บ้าน
ห้างสรรพสินค้าแผนกเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้าน
ร้านค้าที่คนรู้จักแนะนำ
ค้นหาจากอินเตอร์เน็ตก่อนซื้อ